ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทรศัพท์ / โทรสาร : 053-061531 

X ปิด
X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebook

ไลน์

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ความรู้เรื่องภาษี

ศูนย์ข้อมูลข่าวาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2564
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
55
เดือนนี้
2,823
เดือนที่แล้ว
2,589
ปีนี้
23,135
ปีที่แล้ว
16,081
ทั้งหมด
46,872
ไอพี ของคุณ
34.239.148.127
นายสมพงค์ ไตรรัตน์นิธิกุล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่
โทร.0810257290


นายสวาท สุวรรณอร่าม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่
โทร.0992975498


นางรัตนา ลีลาดี
เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่
โทร.0843781406


นายสมพงค์ ไตรรัตน์นิธิกุล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมอกจำแป่ หมู่ที่ 1 (บ้านหมอกจำแป่)
โทร.0810257290


นายอุทัย วงศ์ประเสริฐ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมอกจำแป่ หมู่่ที่ 2 (บ้านแม่สะงา)
โทร.0857087635


นายกลทีป์ ธรรมปรากฎ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมอกจำแป่ หมู่ที่ 3 (บ้านห้วยขาน)
โทร.0987907659


นายนพดล เมืองเมา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมอกจำแป่ หมู่ที่ 4 (บ้านนาป่าแปก)
โทร.0806725507


นายเลาจู้ เกษมสุขมา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมอกจำแป่ หมู่ที่ 5 (บ้านห้วยมะเขือส้ม)
โทร.0806787051


นายสวาท สุวรรณอร่าม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมอกจำแป่ หมู่ที่ 6 (บ้านรักไทย)
โทร.0992975498


นางอังคณา พัฒนาเรืองศรี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมอกจำแป่ หมู่ที่ 7 (บ้านห้วยโป่งอ่อน)
โทร.0641425761


นายประพันธุ์ กวินธิดา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมอกจำแป่ หมู่ที่ 8 (บ้านทบศอก)
โทร.0812862197


นายอุทิศ รัตนธรรมเมธา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หมอกจำแป่ หมู่ที่ 9 (บ้านยอด)
โทร.0989522295