ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทรศัพท์ / โทรสาร : 053-061531 

X ปิด
X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebook

ไลน์

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ความรู้เรื่องภาษี

ศูนย์ข้อมูลข่าวาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2564
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
55
เดือนนี้
2,823
เดือนที่แล้ว
2,589
ปีนี้
23,135
ปีที่แล้ว
16,081
ทั้งหมด
46,872
ไอพี ของคุณ
34.239.148.127

1
อบต.หมอกจำแป่ ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
11 กันยายน 2566

เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2566 อบต.หมอกจำแป่ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก บ้านหมอกจำแป่ ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
09 กันยายน 2566

วันที่ 6 กันยายน  2566  องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินโครงการของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลหมอกจำแป่ (พชต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ รับรางวัลการประกวดหมู่บ้านตามโครงการหน้าบ้าน น่ามอง ลดขยะ ลดโรค (ได้รับรางวัล ระดับดีเลิศ) ในการประชุมเชิงปฏิบัติการมหกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ “แม่ฮ่องสอนเมืองแห่งความสุข” ,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
07 กันยายน 2566

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุตำบลหมอกจำแป่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2566) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน สปสช.ตำบลหมอกจำแป่,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
07 กันยายน 2566

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายสมศักดิ์ ณ มาตคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ พร้อมด้วย นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรม “หิ้วปิ่นโต ถือตะกร้า แต่งผ้าไทย ไปทำบุญ เนื่องในวันธรรมสวนะ” ณ วัดหมอกจำแป่ บ้านหมอกจำแป่ หมู่ที่ 1 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
31 สิงหาคม 2566

 คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจประเมินคัดเลือกหมู่บ้านตัวอย่าง ตามโครงการหน้าบ้าน น่ามอง ประจำปี 2566 บ้านหมอกจำแป่ หมู่ที่ 1 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
16 สิงหาคม 2566

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
13 สิงหาคม 2566

วันที่ 11 สิงหาคม 2566  หัวหน้าสำนักปลัด และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ร่วมงานทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเนื่องในวันวันครบรอบ 87 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
11 สิงหาคม 2566

วันที่ 10 ส.ค. 66 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน มอบ มอบวุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงานและชุดเครื่องมือทำมาหากิน โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม หลักสูตรการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร ระยะเวลาการฝึก 30 ชั่วโมง จำนวน 20 คน ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
11 สิงหาคม 2566

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาทักษะแนะแนวอาชีพในสถานศึกษา ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหมอกจำแป่,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
08 สิงหาคม 2566

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ได้จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นจากกำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้านภายในตำบลหมอกจำแป่ การดำเนินโครงการพระดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี 2566 และแนวทางการจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ 2567,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
03 สิงหาคม 2566

วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ทำบุญวันอาสาหบูชา,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
03 สิงหาคม 2566

วันที่ 28  กรกฏาคม  2566 กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ 10,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
28 กรกฎาคม 2566

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ร่วมกับสำนักงานพลังงานจังหวัดร่วมลงนามบันทึกการส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานชุมชน (ตู้อบพลังงาน) ให้กับวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสตรีบ้านรักไทย,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
27 กรกฎาคม 2566

วันที่ 25 กรกฏาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลหมอกจำแป่ (พชต.) จัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ได้แก่ (ผู้สูงอายุ ญาติผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย และอสม.) เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะและประสบการณ์ที่เอื้อต่อการการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิงระยะยาวในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
25 กรกฎาคม 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 11  (160 รายการ)