ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทรศัพท์ / โทรสาร : 053-061531 

X ปิด
X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebook

ไลน์

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ความรู้เรื่องภาษี

ศูนย์ข้อมูลข่าวาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2564
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
55
เดือนนี้
2,823
เดือนที่แล้ว
2,589
ปีนี้
23,135
ปีที่แล้ว
16,081
ทั้งหมด
46,872
ไอพี ของคุณ
34.239.148.127

1
กิจกรรมการเตรียมพิธีต่างซอมต่อโหลง (ถวายข้าวมธุปลายญาต),องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
เด็กปฐมวัยใส่ใจเรียนรู้สืบสานประเพณีของท้องถิ่น
"กิจกรรมการเตรียมพิธีต่างซอมต่อโหลง (ถวายข้าวมธุปลายญาต)"
 
 
 
30 สิงหาคม 2566

กิจกรรมเรียนรู้อาชีพเสริมของท้องถิ่น(การไพคา)ใบตองตึง,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
30 สิงหาคม 2566

กิจกรรมฝึกเด็กไม่ติดรถศพด.สังกัดอบต.หมอกจำแป่ดำเนินกิจกรรมฝึกเด็กไม่ติดรถ เพื่อป้องกันอันตรายและสร้างความปลอดภัยในการใช้รถของเด็กเล็ก,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
28 สิงหาคม 2566

กิจกรรมวาดภาพระบายสี,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
28 สิงหาคม 2566

กิจกรรมศิลปะตัดแปะ,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
28 สิงหาคม 2566

กิจกรรมหมวดคำศัพท์,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
28 สิงหาคม 2566

กิจกรรมหน้าเสาธง,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
28 สิงหาคม 2566

กิจกรรม "วันแม่",องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จัดกิจกรรม "วันแม่" และร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 สิงหาคม 2566

กิจกรรม "ทัศนะศึกษานอกห้องเรียน" ปีการศึกษา 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่
จัดกิจกรรม "ทัศนะศึกษานอกห้องเรียน"
เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เกิดทักษะ ในการสังเกต การสำรวจสิ่งต่างๆที่ได้พบเห็นให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของสัตว์ เพื่อปลูกฝังให้เด็กรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความรู้สึก หวงแหน มีจิตสาธารณะในการร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม และรับประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลาย
27 กรกฎาคม 2566

กิจกรรม "ถวายเทียนพรรษา" ,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จัดกิจกรรม "ถวายเทียนพรรษา" เพื่อให้เด็กๆได้สืบสานประเพณีที่ดีงามทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นสืบไป

27 กรกฎาคม 2566

"โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566",องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ตระหนักถึงความสำคัญสุขภาพช่องปากของเด็กเล็ก เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันฟันผุ จึงได้จัดทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการเฉพาะทาง มาให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ภายในสถานศึกษา ภายใต้ "โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2566"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมส่งเสริมการเคลื่อนไหว,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
25 กรกฎาคม 2566

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรม "วันไหว้ครู" ปีการศึกษา 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
29 มิถุนายน 2566

วันต้นไม้แห่งชาติ,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
คณะครูศพด. ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และพืชผักสวนครัว เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6) ของทุกปี
 
06 มิถุนายน 2566

กิจกรรม "นมเย็นแสนอร่อย",องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
27 มีนาคม 2566

1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (27 รายการ)