ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทรศัพท์ / โทรสาร : 053-061531 

X ปิด
X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebook

ไลน์

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ความรู้เรื่องภาษี

ศูนย์ข้อมูลข่าวาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2564
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
55
เดือนนี้
2,823
เดือนที่แล้ว
2,589
ปีนี้
23,135
ปีที่แล้ว
16,081
ทั้งหมด
46,872
ไอพี ของคุณ
34.239.148.127

1
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ลงพื้นที่บริการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th

-บริการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

-บริการแจกเบี้ยงยังชีพคนพิการ

-พบปะพูดคุยให้คำแนะนำแก่ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ เช่น สิทธิของผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพฯลฯ

03 กรกฎาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ทุนประกอบอาชีพมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th

ทุนประกอบอาชีพจะบริจาคเป็นรายบุคคลโดยเน้นให้ผู้ขอทุนต้องใช้ทักษะในการประกอบอาชีพนั้นๆและจะบริจาคเป็นอุปกรณ์ประกอบอาชีพ เช่น รถเข็น จักรเย็บผ้า เตาอบ อุปกรณ์ถ้วยชามช้อนส้อม โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องสูบน้ำ เครื่องบดอาหาร เครื่องปั่นผลไม้ เป็นต้น

-รายละเอียดตามแผ่นประชาสัมพัธ์

29 มิถุนายน 2566

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
22 มิถุนายน 2566

ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการปัจจุบัน,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
22 มิถุนายน 2566

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหมอกจำแป่ รุ่นที่ 3) ,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
24 กุมภาพันธ์ 2566

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหมอกจำแป่ รุ่นที่ 3) ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
02 กุมภาพันธ์ 2566

ขอประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ขอประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 รายละเอียดตามแนบ

30 กันยายน 2565

เอกสารรายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อรับทราบ,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th

การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

30 กันยายน 2565

 การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุและคนพิการประจำปี 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th

1.ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

2.ฐานข้อมูลผู้พิการ ประจำมีงบประมาณ 2566

30 กันยายน 2565

โครงการกิจกรรมการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวานในผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมอกจำแป่ ,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th

ด้วยกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ได้ร่วมกับกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมอกจำแป่ ได้ดำเนินโครงการการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวานในผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมอกจำแป่ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้เรื่องโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง

2.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้และแนวทางปฎิบัติในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3อ. 2อ.

 

04 สิงหาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th

1.แบบรายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 5 มกราคม 2565

2.แบบรายงานฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 มิถุนายน 2565

 

30 มิถุนายน 2565

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565  ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านหมอกจำแป่,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th

กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมอกจำแป่

วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้เพื่อ

1.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพด้วยตนเอง

2.เพื่อให้ผู้สูงอายุเห็นความสำคัญการดูแลสุขภาพตนเองและมีการเตรียมพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

3.เพื่อลดภาวะเสี่ยงโรคซึมเศร้าในกลุ่มผู้สูงอายุ

25 พฤษภาคม 2565

เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพ,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
04 กุมภาพันธ์ 2565

รายงานผลการบริการต่อบัตรประจำตัวคนพิการที่หมดอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
26 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
05 มกราคม 2565

1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (23 รายการ)