ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทรศัพท์ / โทรสาร : 053-061531 

X ปิด
X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebook

ไลน์

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ความรู้เรื่องภาษี

ศูนย์ข้อมูลข่าวาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2564
วันนี้
23
เมื่อวานนี้
55
เดือนนี้
2,823
เดือนที่แล้ว
2,589
ปีนี้
23,135
ปีที่แล้ว
16,081
ทั้งหมด
46,872
ไอพี ของคุณ
34.239.148.127

นางสาวสุมินตรา กันทาหอม
หัวหน้าสำนักปลัด


นายอนุสรณ์ ชัยศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายวัชรินทร์ เคลือญาติ
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวรสรินทร์ กันทะมาลา
นักพัฒนาชุมชน


นายวุฒิชัย นาคเจริญ
นักทรัพยาบุคคล


นางสาวภคินี เพชรพงษ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาววนิดา นะคำ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวพูนศรี ณ มาตคำ
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์


นางสาวภัทรวดี ณ มาดดำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางพาณี จันทร์ทวี
พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)


นางสาวอัจจิมา สมบูรณ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ (แม่บ้าน)


นายสุวรรณ งามเลิศสกุล
พนักงานจ้างเหมาบริการ (คนสวน)