ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทรศัพท์ / โทรสาร : 053-061531 

X ปิด
X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebook

ไลน์

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ความรู้เรื่องภาษี

ศูนย์ข้อมูลข่าวาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2564
วันนี้
29
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
463
เดือนที่แล้ว
3,008
ปีนี้
29,761
ปีที่แล้ว
16,081
ทั้งหมด
53,498
ไอพี ของคุณ
3.239.2.192

ด้วย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุราชกุมาร ได้ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เพื่อลดอุบัติการณ์การคลอดก่อนกำหนด โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ร้อยละ 50 จากอัตราการคลอดก่อนกำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อีกร้อยละ 50 จากการคลอดก่อนกำหนด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์ให้กับหญิงที่กำลังตั้งครรภ์และหญิงตั้งครรภ์ที่มีฐานะยากจนที่ต้องการความช่วยเหลือจากรัฐ ตลอดจนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอด ให้มาลงทะเบียน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ หรือ หากท่านใดไม่สะดวกในการเดินทางมาลงทะเบียนได้ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ คือ นางสาวรสรินทร์ กันทะมาลา ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์/LINE LD 09-3878-1724 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ เพื่อรวมรวบจัดทำฐานข้อมูลระดับตำบลและรายงานให้ทางอำเภอทราบต่อไป

 
03 พฤษภาคม 2566


ไฟล์เอกสาร PDF