ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทรศัพท์ / โทรสาร : 053-061531 

X ปิด
X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebook

ไลน์

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ความรู้เรื่องภาษี

ศูนย์ข้อมูลข่าวาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2564
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
463
เดือนที่แล้ว
3,008
ปีนี้
29,761
ปีที่แล้ว
16,081
ทั้งหมด
53,498
ไอพี ของคุณ
3.239.2.192

3
ฐานข้อมูลน้ำเสียชุมชน,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
15 มิถุนายน 2565

รายงานการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
10 มิถุนายน 2565

การเปิดให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
09 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th

เรื่อง     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน    (แจ้งเวียน) กำนันตำบลหมอกจำแป่ และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่   จำนวน  ๑ ฉบับ

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ได้แจ้งประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ – ๒๙  เมษายน ๒๕๖๕ มีกำหนด ๑๕ วัน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ที่มีความสนใจเข้าร่วมฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕(ครั้งที่ ๑) ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

19 เมษายน 2565

รณรงค์เลิกสูบบุหรี่,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
06 เมษายน 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ เรื่อง ขอยกเลิกและหยุดการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคในลักษณะถุงยังชีพ ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid - 19),องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
30 มีนาคม 2565

ประชาสัมพันธ์ช่องการในการตอบแบบวัดการรับรู้ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT),องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
21 มีนาคม 2565

กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ใช้จักรยานเพื่อลดการใช้รถยนต์ ,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
08 มีนาคม 2565

มาตรการประหยัดพลังงาน,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
03 มีนาคม 2565

เปิดรับสมัครเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
28 กุมภาพันธ์ 2565

แนวทางการดำเนินการปิดหรือไม่ปิด สถานศึกษา สถานประกอบการ หน่วยงานกรณีเกิดโรคโควิด -19 จังหวัดแม่ฮ่องสอน,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
08 กุมภาพันธ์ 2565

ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานอื่นๆในเขตตำบลหมอกจำแป่ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการ 5 ประเภท ได้แก่ ทางลาด ห้องน้ำ ที่จอดรถ ป้ายหรือสัญลักษณ์ และบริการข้อมูลสำหรับคนพิการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เหมาะสมสำหรับคนพิการ เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการได้ดวยตนเอง ลดการพึ่งพา ดำรงตนได้อย่างมีความสุข,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
07 กุมภาพันธ์ 2565

เช็คให้รู้ค่า P.M 2.5,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
03 กุมภาพันธ์ 2565

สาระน่ารู้เกี่ยวกับไฟป่า,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
03 กุมภาพันธ์ 2565

ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติบัติหน้าที่(no gift policy),องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
02 กุมภาพันธ์ 2565

|< << 1 23 4 5 6 7 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 7  (98 รายการ)