ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โทรศัพท์ / โทรสาร : 053-061531 

X ปิด
X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหารปลัด
facebook

ไลน์

อาเซียน

ระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

ความรู้เรื่องภาษี

ศูนย์ข้อมูลข่าวาร

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 14/02/2564
วันนี้
44
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
463
เดือนที่แล้ว
3,008
ปีนี้
29,761
ปีที่แล้ว
16,081
ทั้งหมด
53,498
ไอพี ของคุณ
3.239.2.192

4
คำแถลงนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
01 กุมภาพันธ์ 2565

ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
17 มกราคม 2565

ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
05 มกราคม 2565

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th

เรื่อง     ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน    (แจ้งเวียน) กำนันตำบลหมอกจำแป่ และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่   จำนวน  ๑ ฉบับ

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ ได้แจ้งประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๕  มกราคม ๒๕๖๕ มีกำหนด ๑๕ วัน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มีความสนใจเข้าร่วมฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) ในวันที่  ๔  มกราคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ  ห้องประชุมสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

28 ธันวาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่2565,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
27 ธันวาคม 2564

ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งอบต.,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
21 พฤศจิกายน 2564

แนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเดินทางเข้ามายังจังหวัดแม่ฮ่องสอน,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
19 พฤศจิกายน 2564

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2565 ได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ (งานพัฒนาชุมชน),องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
17 พฤศจิกายน 2564

ประชาสัมพันธ์ บัตรเลือกตั้ง บัตรเลิอกนายก อบต.สีแดง บัตรเลือกสมาชิก อบต.สีน้ำเงิน,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
04 พฤศจิกายน 2564

 ประชาสัมพันธ์บัตรเลือกตั้ง บัตรดี หรือ บัตรเสีย,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
03 พฤศจิกายน 2564

ประกาศคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
29 ตุลาคม 2564

อบต.หมอกจำแป่เชิญชวนพี่น้องชาวตำบลหมอกจำแป่ ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
18 ตุลาคม 2564

ระเบียบ/ประกาศ/แบบฟอร์ม ที่ใช้ในการเลือกตั้ง อบต. "ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส" ,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
13 ตุลาคม 2564

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ 2566 ได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่ (งานพัฒนาชุมชน),องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
12 ตุลาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่,mokjumpae.go.th
11 ตุลาคม 2564

|< << 1 2 34 5 6 7 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 7  (98 รายการ)